GDA Insolventa

Servicii De Reorganizare Si Lichidare

Societatea noastră dispune de personal profesionist şi colaboratori de înaltă calificare. Echipa se compune din  practicieni în insolvenţă, consilieri juridici, economişti, consultanţi fiscali, evaluatori, avocaţi, consultanţi în management şi afaceri, marketing.

Astfel, disponibilitatea de timp şi de personal pe care societatea nostră o poate aloca îndeplinirii atribuţiilor aferente calităţii de administrator /lichidator judiciar al unui debitor este foarte ridicată, asigurând astfel calitate şi eficienţă actelor presupuse de gestionarea procedurii de insolvenţă deschisă împotriva acestuia.

De asemenea, societatea dispune de toată logistica necesară desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii


Organizarea este structurată pe trei departamente cu sarcini bine trasate în gestionarea unei proceduri de insolvenţă.Departamentul Juridic este constituit din licenţiaţi cu experienta în ştiinţe juridice. Conform procedurilor de lucru interne, consilierilor juridici li se atribuie, individual, rezolvarea problemelor juridice aferente fiecărui dosar de insolvenţă în care casa a fost desemnată administrator judiciar sau lichidator.

Departamentul Economic este alcătuit din persoane cu experienta vasta - economişti cu o experienţă de peste 10 ani în domeniu financiar contabil, cărora, li se atribuie supravegherea activităţii financiar-contabile şi rezolvarea problemelor economice aferente fiecărui dosar de insolvenţă în care societatea a fost desemnată administrator judiciar sau lichidator.

Dintre atribuţiile prin care departamentul Economic îşi realizează scopul amintim:


- gestionarea problemelor financiar-contabile ale societăţilor în faliment, reorganizare sau lichidare, incluzând întocmirea bilanţurilor şi a balanţelor contabile

- diagnosticul economic si analizarea societăţilor din punct de vedere economic, propunând soluţii concrete de revigorare a activităţii, acolo unde acest lucru este posibil

- intocmirea planurilor de reorganizare judiciara

- consultanta financiara, contabila si fiscala in stadiul de preinsolventa.Departamentul Marketing se ocupă de un segment important al procedurii de lichidare, acela al valorificării bunurilor pentru obţinerea lichidităţilor necesare acoperirii creanţelor acestor societăţi.
Specialiştilor în marketing care asigură funcţionarea acestui departament li se atribuie, similar celorlalte departamente, rezolvarea problemelor aferente valorificării activelor aparţinând debitorilor care fac subiectul fiecărui dosar de insolvenţă sau lichidare în care casa a fost desemnată administrator judiciar sau lichidator.