GDA Insolventa

Servicii De Reorganizare Si Lichidare

  Oferim servicii de specialitate legate de îndeplinirea activităţii de administrator/lichidator judiciar, administrator special, mandatar ad-hoc sau conciliator în condiţiile legii:

 • reorganizari judiciare
 • lichidari judiciare
 • lichidari administrative
 • concordat preventiv
 • mandate ad-hoc
 • consultanta in preinsolventa
 • intocmire plan de reorganizare
 • expertize financiare in domeniul insolventei

 

      Insolvenţa este un domeniu complex impunând o activitate variată pornind de la perioada premergătoare insolvenţei până la probleme specifice fiecarei societati pentru care asigurăm:

 

 • analiza solvabilităţii debitorilor
 • asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor
 • îndeplinirea atribuţiilor de administrator special în condiţiile legii
 • întocmirea rapoartelor de analiză a societăţii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi precum şi a celorlalte rapoarte cerute de legislaţia insolvenţei
 • inventarierea activelor societăţii în conformitate cu prevederile normelor în vigoare
 • consultanţă la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmează a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolvenţei
 • conducerea sau supravegherea activităţii societăţii pe perioada de observaţie, reorganizare judiciară şi faliment
 • întocmirea planului de reorganizare şi supravegherea respectării acestuia studierea pieţei în vederea identificării unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor societăţilor în insolvenţă
 • întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii aflate îninsolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile Legii nr.85/2006
 • lichidarea bunurilor societăţii
 • întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din lichidarea bunurilor societăţii
 • întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei în condiţiile legii
 • formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere în conformitate cu prevederile legale